Denne boligen i Trondheim gikk for nesten ni millioner kroner