Denne Trondheim-boligen gikk for nesten fem millioner kroner