Kjøperen la 10 200 000 kroner på bordet for i Trondheim kommune