Singsås: Kjøperen la 250 000 kroner på bordet for å kapre denne boligen