Kjøperen la 1 475 000 kroner på bordet for bolig i Inderøy kommune