Denne boligen ble solgt for nesten ni millioner kroner