Boligen i Vanvikan er 3. dyreste i kommunen siste måneden