Den lille hytta i Røros kommune gikk for 850 000 kroner