Ringbanen 28 har blitt solgt for 2 965 000 kroner.