Kjøperen la 2 050 000 kroner på bordet for bolig i Inderøy kommune