Boligen stormer inn på topplisten i Namsos - Nåavmesjenjaelmie kommune siste måneden