Svorkmo: Kjøperen la 580 000 kroner på bordet for å kapre denne fritidseiendommen