Boligen stormer inn på topplisten i Verdal kommune siste måneden