Boligen stormer inn på topplisten i Malvik siste måneden