Kjøperen la 2 350 000 kroner på bordet for bolig på Storås