Korsvegen: Kjøperen la 1 590 000 kroner på bordet for å kapre denne fritidseiendommen