Dette er en av de dyreste fritidsboligene i Rennebu kommune det siste året