Kjøperen la 2 200 000 kroner på bordet for bolig i Steinkjer kommune