Nytt boligsalg i Buvika. Pris: nøyaktig fem millioner kroner.