Denne Verdal-boligen gikk for nesten fem millioner kroner