Gamle Jamtlandsveg 267 har blitt solgt for 1 100 000 kroner.