Boligen stormer inn på topplisten i Skaun kommune siste måneden