Boligen stormer inn på topplisten i Trondheim kommune siste måneden