Kjøperen la 2 650 000 kroner på bordet for bolig i Oppdal kommune