Kjøperen la 1 050 000 kroner på bordet for bolig i Steinkjer kommune