Gjølme: kjøperen la 3 650 000 kroner på bordet for å kapre denne boligen