Boligen i Harald Langhelles veg er akkurat solgt – dette ble prisen