Kjøperen la 3 100 000 kroner på bordet for bolig i Steinkjer kommune