Kjøperen la 2 700 000 kroner på bordet for bolig i Åfjord kommune