Boligen stormer inn på topplisten i Ørland kommune siste måneden