Denne boligen stormer inn på topplisten i Trondheim