Hegra: Kjøperen la 450 000 kroner på bordet for å kapre denne fritidseiendommen