Høylandet: kjøperen la 1 000 000 kroner på bordet for å kapre denne boligen