Den lille hytta i Oppdal kommune gikk for 1 450 000 kroner