Denne Oppdal-boligen gikk for over fire millioner kroner