Åremssanden Hyttefelt 38 har fått nye eiere. Dette kostet fritidseiendommen.