Martin Barstads veg 5A har fått nye eiere. Dette kostet boligen.