Trones: Kjøperen la 550 000 kroner på bordet for å kapre denne boligen