Rennebu: Kjøperen la 2 950 000 kroner på bordet for å kapre denne leiligheten