Boligen stormer inn på topplisten i Levanger kommune siste måneden