Kjøperen la 1 900 000 kroner på bordet for bolig i Mosvik