Denne boligen i Trondheim gikk for nesten åtte millioner kroner