Kjøperen la 5 000 000 kroner på bordet for denne fritidsboligen i Oppdal kommune