Dette er en av de dyreste fritidsboligene i Trøndelag siste året