Uståsen 133 har fått nye eiere. Dette kostet boligen.