Siste måned er dette en av de dyreste boligene i Oppdal