Vanvikan: Kjøperen la 5 600 000 kroner på bordet for å kapre denne leiligheten