Det er ikke ofte selger oppnår en slik pris pr. kvadratmeter