Denne boligen utenfor Trondheim gikk for nesten syv millioner kroner