Denne Tiller-boligen gikk for nesten fem millioner kroner